להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 
     
 
• הכנת כל הנתונים, המסמכים והמידע הדרוש ע"י הבנק על מנת להציג את הלקוח והפרויקט בדרך המקובלת בבנק.


• בנית מסגרות אשראי מתאימות לפרויקט – מסגרת אשראי כספי וערבויות חוק מכר.


• פגישות ומו"מ עם הבנק לגבי ממון הפרויקט בשיטת לווי בניה והשגת תנאי לווי אופטימאליים (אחוז ההון העצמי, ריבית ועמלות), סוגי אשראי ותנאי אשראי.


• ניהול מו"מ לגבי הסכם לווי בתאום מלא עם עו"ד של החברה.


• לווי שוטף ובקרה אחרי בצוע בפועל ותיקון כל סטייה בזמן אמת


• במקרה של קבלנים מבצעים, עבודה לפי פרויקטים, בדיקת רווחיותם, תזרים מזומנים, תקציב וכד'.


• בניית מסגרות ערבויות מכרז, ביצוע, טיב וכמובן אשראי כספי הנדרש לביצוע כל פרויקט.


• בניית בטחונות כתוצאה מפעילות החברה.


• אתור בעיות בשיתוף פעולה מלא עם רו"ח ועו"ד של החברה.


• מו"מ ועבודה צמודה עם הלקוח מול הבנק "ידידותית" ללא הזדקקות להליכים משפטיים.


• הסדר חובות ופריסה נכונה המתאימה לתזרים המזומנים של החברה.

 
 
 
   
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים