תקציב ובקרה:

זהו כלי ניהולי שמטרתו תכנון ההכנסות וההוצאות של העסק על פני תקופה מסוימת. תקציב משקף את כל האספקטים הכספיים של כל פעילות הנעשית בעסק או הקשורה אליו.
בקרת תקציב (תכנון מול ביצוע) היא בדיקה שוטפת של עמידה ביעדי התקציב לצורך מעקב ושיפור מתמיד של ניהול העסק . הניתוח החודשי מאפשר לזהות את התהליכים שקורים בעסק בזמן אמת ולתקנם במידת הצורך.
מערכת שכזו תאפשר תכנון נכון של פעילות העסק,ואפשרות להיות עם 'יד על הדופק' ולקבל החלטות המבוססות על עובדות, ובזמן אמיתי.
מתוך התקציב אפשר לחזות תזרים מזומנים עתידי ולהיערך בהתאם. רב העסקים זקוקים לתקציב על מנת לוודא הלימה בין הוצאותיהם להכנסותיהם ועמידה במגבלות תזרים המזומנים שלהם. 
 
 
 
בחינת ניהול המלאי, שווי המלאי וקביעת מלאי תקן אופטימאלי:

אחד התהליכים המהווים את עיקר ההוצאה ומהוווים חלק נכבד מהעומס התזרימי הינו ניהול הרכש והמלאי.
להחזקתו של מלאי יש עלות, המתבטאת בריבית שיש לשלם על מחירו של המלאי, בהוצאות על החזקתו של המלאי (למשל שטח האחסון הנדרש) ועוד. המלאי עלול להתיישן על המדף ולאבד את ערכו, עקב חידוש טכנולוגי או עקב היותו בעל זמן קיום מוגבל. מלאי נמוך מדי עלול לשבש את פעולת העסק, עקב חוסר יכולת להיענות לדרישות הלקוחות. המלאי מהווה נתון מכריע בפעילות החשבונאית של העסק.
היכולת לשלוט על המלאי תורמת לעסק בתחומים רבים ובעיקר בתחום שימור המלאי (בקרה על התקלקלות או התיישנות מוצרים), בתחום השיווק (איזה מוצר לשווק ומתי, מניעת חוסרים וכד'), וכמובן חסכון בעלויות.
בתהליך ההתייעלות של כל חברה עולה חשיבות ניהול המלאי ללא הבדל בגודלה או מחזורה העסקי. ניהול יעל ונכון של המלאי, ישפיע ישירות על הישגי החברה וימצא את ביטויו המיידי בהקלה על ניהול תזרים המזומנים ובדוחות הפיננסיים.

 
 


הגדרת צרכים למערכות המידע והטמעתן:

בחירת מערכת המידע הנכונה עבור העסק עשויה להשליך על התפתחותו וקיומו בשנים הבאות. בחירה נכונה של חברת היישום והטמעת מערכת מידע בעסק עשויה לקבוע את מידת השליטה והבקרה בתוך העסק. היכרות מעמיקה ויסודית של מערכת המידע תוך ניתוח מדויק של התהליכים הפנים ארגוניים הם הגורם הראשי בהצלחת ההטמעה ושימוש נכון במערכת.
אפיון נכון תוך הבנת התהליכים הספציפיים של הארגון יבטיחו הצלחה וחסכון בעלויות.
לעיתים רבות לאחר התחלת שלב היישום "בשטח" מתגלים פערים בין הדרישות בפועל לבין הדרישות שהוגדרו באפיון. מצב זה מצריך גמישות, הבנה וראייה של הצרכים החדשים והדרך הנכונה ביותר להטמיען במערכת. 


 
 
ניתוח מכירות ותמהיל מוצרים:

ניתוח תמהיל מכירות מסייע להנהלה לקבל החלטות בנוגע לשינויים במדיניות המכירות והייצור. החלטות אלו מתקבלות על בסיס השוואות בין התרומה לרווח ולעלות הקבועה של צירופים שונים של מוצרים.
תמהיל המכירות הוא שילוב כמויות ממגוון מוצרי החברה המרכיבים את סך המכירות. ניתוח תמהיל מכירות מחשב את ההשפעה של שינויים בתמהיל תפוקת מוצרים שונים על הרווחים.
כל חברה צריכה לתכנן ולקבוע מגוון מוצרים הן בנקודת זמן והן לאורך זמן, ע"י הוספת מוצרים חדשים, הוצאות מוצרים שהביקוש להם פוחת, קביעת שם מסחרי למוצרים שונים, תכנון האריזה ואספקת שירות, כדי שמחזור המכירות יעלה.
דו"ח ניתוח מכירות מאפשר הצגה מהימנה מי הלקוח הקונה בסכום הגבוה ביותר, מיהו הלקוח הרווחי ביותר, מיהו איש המכירות הרווחי ביותר ,אילו פריטים נמכרים היטב ואילו פחות, מתי הוא זמן המכירה הטוב ביותר,מהי הרווחיות הגדולה ביותר ובאיזה מוצרים ועוד.

 
 
חניכה ליווי והדרכה לעובדים בעסק והכשרתם לשימוש בדוחות כספיים ככלי ניהולי:

גוף הכספים מהווה צומת משמעותי ומרכז עצבים בעסק. מרבית פעילות הארגון עוברת דרכו והרבה מנהלים ועובדים נוספים צריכים לתקשר איתו. אחת מהבעיות שחוזרות על עצמן בחברות רבות הינה השפה השונה בה מדברים אנשי הכספים מול הגופים האחרים בעסק. בעיה זו יוצרת ליקויים בתקשורת ומהווה מקור לא אכזב לוויכוחים, מריבות וחוסר הבנה בין מנהלים ועובדים באגפים שונים לאגף הכספים.
קל יותר היה לנהל את העסק אם העובדים היו מכירים את עקרונות "שפת הכספים" - ROI ,NPV, הוצאה לעומת רכוש קבוע, קריאה של דו"חות כספיים ככלי ניהולי, תקציב מול תזרים, ניהול סיכונים, תמחיר, נק' הכרה בהכנסה וכיוצא בכך.
 


 
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים